Uudesti syntynyt, asukkaita palveleva 60-luvun taloyhtiö

Haluamme olla asukkaittemme ja osakkaittemme  arvostama taloyhtiö.
Tarjoamme turvallisen, viihtyisän ja ekologisesti kestävän asuinympäristön.
Huolehdimme taloyhtiön jatkuvasta kehittämisestä ja kunnossapidosta.
Tuemme asukkaiden yhteistoimintaa.